Nuomos sąlygos

1. Nuomos objektas

Nuomos terminas prasideda nuo įrenginių perdavimo nuomininkui dienos arba nuo dienos, kai nuomininkas gauna galimybę paimti įrenginius ir baigiasi, kai įrenginiai yra grąžinami į nuomotojo sandėlį, jeigu nebuvo susitarta kitaip. Jeigu susitariama dėl konkretaus nuomos termino, faktinis nuomos terminas turi atitikti terminą nustatytą sutartyje. Sutartyje nurodyto nuomos termino užtęsimas be nuomotojo leidimo gali būti traktuojamas kaip neteisėtas turto valdymas. Nuomininkas privalo grąžinti išsinuomotus įrenginius ir mechanizmus nuomotojui iš karto po nuomos termino pasibaigimo. Grąžinami įrenginiai turi būti švarūs ir tokios pat būklės, kokios jie buvo nuomininko gauti, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, įrenginiai ir mechanizmai turi būti grąžinti į tą pačią vietą iš kur jie buvo gauti, nebent buvo susitarta kitaip. Jeigu nuomininkas negrąžina nuomos objekto, jis privalo pilnai atlyginti nuomotojui visas išlaidas, įskaitant įrenginių ar mechanizmų paieškos ir pervežimo išlaidas.

2. Nuomos mokesčio dydis, transportavimo paslaugos ir jų mokėjimai

Nuomos mokesčio dydis, transportavimo paslaugos yra nustatomos pagal nuomotojo kainininką, jeigu nesusitariama kitaip. Nuomotojas pasilieka sau teisę keisti kainininke nurodytas kainas. Atsiskaitoma nacionaline valiuta (eurais) grynaisiais pinigais, išankstiniu pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą banke. Pagal pageidavimą išrašoma sąskaita-faktūra.

3. Įrenginių paėmimas ir reikalavimas pranešti apie defektus

Nuomininkas privalo nedelsiant patikrinti gaunamų įrenginių kiekį, kokybę ir būklę. Nuomotojas padengia visus įrenginių ir mechanizmų remonto, susijusio su normaliųjų susidėvėjimu, išlaidas. Dažniausiai įvykus įrenginio gedimui nuomininkui pateikiamas alternatyvus pasiūlymas dėl įrenginio apkeitimo į kitą. Apie įvykusį darbo metu įrankio gedimą nedelsiant pranešti nuomotojui.

4. Atsakomybė už nuomos objektą ir jo sukeltą žalą

Išskyrus natūralų susidėvėjimą, nuomininkas atsako už visus nuostolius ar nuomos objekto praradimus nuomos laikotarpiu. Nuomininkas privalo atlyginti nuomos laikotarpiu sugadintų arba prarastų įrenginių vertę. Nuomotojas turi teisę atskirai reikalauti sumokėti išlaidas, susijusias su įrenginių išvalymu ar sutvarkymu. Nuomotojas neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią nuomininkui ar tretiesiems asmenims dėl nuomos laikotarpiu nuomininko naudojamų įrenginių, nebent nuomotojas yra pripažįstamas kaltu dėl neatsargiai padarytų veiksmų, sukėlusių minėtą žalą. Nuomotojas yra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl klaidos eksploatacijos ar montavimo taisyklėse, bet tik tuo atveju, kai žala tiesiogiai ir betarpiškai atsirado dėl minėtos klaidos. Jeigu nuomotojas atlygina žalą trečiajam asmeniui, kai pagal šio straipsnio reikalavimus jis neatsako už padarytą žalą, jis gauna teisę išreikalauti su žalos atlyginimu susijusias išlaidas iš nuomininko regreso tvarka.

5. Darbo sauga

Nuomininkas privalo tikrinti darbo vietas, kur naudojami išsinuomoti įrenginiai, vykdyti atitinkamą kontrolę ir kitus reikalavimus, nustatytus darbo saugą reguliuojančiuose teisės aktuose. Nuomininkas visiškai atsako už traumas, sužalojimus ir kitas sunkias pasekmes, atsiradusias dėl netinkamo įrengimo eksploatavimo ar darbo saugos taisyklių pažeidimo. Nuomotojas neatsako už nuostolius, kuriuos nuomininkas patyrė dėl nuomojamų įrengimų ar mechanizmų gedimo, o taip pat už nuostolius, kurie atsirado nuomininkui dėl minėtų priežasčių priverstinai nutraukus darbą.

6. Kitos sąlygos

Sutartis surašyta dviem lygiaverčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka nuomotojui, o kitas nuomininkui.

Paslauga esame patenkinti. Nuomojama įranga tvarkinga, todėl ir rezultatas kokio tikėjomės - atliko savo funkcijas. Ateityje prireikus įrangos būtinai kreipsimės. Ačiū!

Susisiekite su mumis

Adresas:

Vilnius, Šeškinė, Gelvonų g. 50A Kaunas, Pristatymas į vietą

Telefonas Vilnius:

+3706 111 8102 +3706 141 1049

Telefonas Kaunas:

+3706 760 3787

Darbo laikas:

Pirmadienis - Penktadienis: 8:00 - 20:00
Šeštadienis - Sekamdienis: 10:00 - 20:00

Svarbu:

Būtina iš anksto susitarti dėl atvykimo pas mus!
*
*
*
Drėgmės surinktuvai;drėgmės surinktuvas; dregmes surinkejas nuoma; dregmes surinktuvas nuoma;profesionaliu dregmes surinkeju nuoma; buitiniu dregmes surinkeju nuoma; drėgmės surinkėjas;drėgmės surinkėjai,oro sausintuvas, oro sausintuvai, drėgmės sausintuvai, dregmes surinkejas, dregmes surinktuvas, dregme, pelesis, pelesio naukinimas, dregmes surinkejai, dregmes surinktuvai,oro sausituvai,oro sausintuvas.oro sausintuvo nuoma, drėgmės surinktuvo nuoma, dregmes surinkejo nuoma; dregmes surinktuvo nuoma, dregmes surinkejas vilnius; dregmes surinktuvu nuoma; oro sausintuvu nuoma; oro šildytuvų nuoma; oro šildytuvų pardavimas; oro sildytuvu nuoma; oro sildytuvu pardavimas; sildytuvu nuoma; sildytuvu pardavimas; dyzelinis oro šildytuvas nuoma; eleketrinis oro šildytuvas nuoma; eleketrinis ošo šildytuvas pardavimas; fasadu apsiltinimas ir apdaila; vidaus apdailos darbai;